ปฏิทินกิจกรรม

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของวุฒิสภา
ร่าง พ.ร.บ. ศึกษาล่วงหน้า
ร่าง พ.ร.บ.ศึกษาล่วงหน้า 19 ร่าง
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา
รับร่าง พ.ร.บ. ไว้พิจารณา 0 ฉบับ
อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2
อยู่ระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 2 0 ฉบับ
วุฒิสภาพิจารณาวาระที่ 3
วุฒิสภาพิจารณาวาระที่ 3 0 ฉบับ

สื่อดิจิทัล

ภาพ-ข่าววุฒิสภา

ข่าวสารวุฒิสภา

เชื่อมโยงเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ยอมรับ