• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สารวุฒิสภาสิงหาคม 2566

  

สารวุฒิสภากรกฎาคม 2566

  

สารวุฒิสภามิถุนายน 2566

  

2566 กฐินพระราชทานวุฒิสภา วัดสามพระยาวรวิหาร

  

สารวุฒิสภาเมษายน 2566

  

สารวุฒิสภามีนาคม 2566

  

สารวุฒิสภากุมภาพันธ์ 2566

  

สารวุฒิสภามกราคม 2566

  

สารวุฒิสภาธันวาคม 2565

  

สารวุฒิสภาพฤศจิกายน 2565

  

2564 สรุปผลงานวุฒิสภา

  

สารวุฒิสภาตุลาคม 2565

  

ศรีบุญเรืองเมืองหิ่งห้อยกะพริบรัก

  

2565 กฐินพระราชทานวุฒิสภา วัดดุสิดาราม วรวิหาร

  

สารวุฒิสภากันยายน 2565

  

บอกเล่าข่าวกันยายน 2565

  

คู่มือ สว.พบประชาชน

  

สารวุฒิสภาสิงหาคม 2565

  

1