• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)(ฉบับย่อ)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 4 (เมษายน - กันยายน 2564)(ฉบับย่อ))
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ฉบับที่ 4 (เมษายน - กันยายน 2564)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ฉบับที่ 3 (ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564)(ฉบับย่อ)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ฉบับที่ 3 (ตุลาคม2563 - มีนาคม 2564)
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ฉบับที่ 2 ( เษายน - กันยายน 2563 ) (ฉบับย่อ))
รายงานผลการดำเนินงาน โครงการ สมาชิกวุฒิสภา พบประชาชน ฉบับที่ 2 ( เมษายน - กันยายน 2563 )