• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

 

 

 

 

 
 
 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ถ่ายทอดสดการประชุม
ข้อมูลกฏหมายในกลุ่มอาเซียน
Blog สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Click NLA
กฤตภาคข่าว
 
 
 
 
 
 
 
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรอง นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (H.E. Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
เอกอัครราชทูตรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒)
เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ (6 กุมภาพันธ์ 2562)