• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

เอกสารวิชาการกระทู้ถามของสมาชิกวุฒิสภา ในประเด็นคำถาม-คำตอบ

  

สรุปการพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง

  

สรุปการพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2565 เรื่อง

  

  

  

1