• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

สร้างความรู้เกี่ยวกับ No gift policy
No gift policy ผู้บริหาร
ยาวจัด ตัดเป็นตอนมาให้แล้ว ITA LATE NIGHT SHOW ตอบทุกคำถาม เล่าทุกขั้นตอน พร้อมตัวอย่างประกอบครบ จบในที่เดียว
การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566
no gift policy
Live ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
Kickoff ITA 2022 : การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2565
กลยุทธ์การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ITA DAY 2021 : การแถลงผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564
Application ITAS | เครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้การประเมิน ITA ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น
กะเทาะเปลือกคอร์รัปชั่น 22 ส.ค. 64
HERO ต้านโกง ตอน ITA สอดส่องคุณธรรมและความโปร่งใสองค์กรภาครัฐ
รายการ HERO ต้านโกง ตอน ITA ดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานพิเศษ "ป.ป.ช. ตอนที่ 8 ประเมิน ITA ความโปร่งใส" ข่าวค่ำ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
การตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment: ITA) Ep.2