• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง"
โดย นายภาสันต์ เงาศุภธน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/qvju/  

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายภาสันต์ เงาศุภธน นิติกรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สำนักกรรมาธิการ 1