• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"ข้อพิจารณาในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"ข้อพิจารณาในการดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา"
โดย นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา นิติกรปฏิบัติการ  กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/jdea/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวศิวณัฐภรณ์ นันทะมา นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย