• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"คำนิยามของคำว่า "ความเสมอภาค (Equality)" ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"คำนิยามของคำว่า "ความเสมอภาค (Equality)" ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ"
โดย นางสาวชญาพัฒน์ อัมพะวัต นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/xsou/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นางสาวชญาพัฒน์ อัมพะวัต นิติกรปฏิบัติการ สำนักกฎหมาย