• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง"พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"พัฒนาการวุฒิสภาไทยใน 7 ทศวรรษ"
โดย นายปณิธัศร์  ปทุมวัฒน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/rvgd/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

นายปณิธัศร์ ปทุมวัฒน์ นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย สำนักกฎหมาย