• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

อินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "การขอข้อมูลข่าวสารที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนออินโฟกราฟิกทางวิชาการ เรื่อง "การขอข้อมูลข่าวสารที่มีผลบังคับใช้ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งอยู่ในความครอบครองของสำนักกรรมาธิการ 3 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา"
โดย กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ ๓
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/iwcl/

ดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งข้อมูล

กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ ๓