• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง" การยกระดับมาตรการทางกฏหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง" การยกระดับมาตรการทางกฏหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5"
โดย นางกิตติมา อรุณพูลทรัพย์ วิทยากรชำนาญการ กลุ่มงานกฎหมาย 1 สำนักกฎหมาย
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/pisv/ 

ดาวน์โหลดเอกสาร