• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง การเมืองการปกครองระดับเทศบาลของฝรั่งเศส

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"การเมืองการปกครองระดับเทศบาลของฝรั่งเศส"
โดย นายปกรณ์ นวลมณี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักภาษาต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/fmkg/  

ดาวน์โหลดเอกสาร