• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเชิงคุณภาพ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง"คณะกรรมาธิการของรัฐสภาเชิงคุณภาพ"
โดย นางสาวมาณริกา  จันทาโภ วิทยากรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงในการประชุมกรรมาธิการ สำนักกรรมาธิการ 2
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/mikd/


 

ดาวน์โหลดเอกสาร