• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "TARR ขุมทร์พย์ความรู้ด้านเกษตรประเทศไทย"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "TARR ขุมทร์พย์ความรู้ด้านเกษตรประเทศไทย"
โดย นางสาวน้ำเพชร ศรีวิจิตรโชค นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/ytib/#p=2

ดาวน์โหลดเอกสาร