• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "ความร่วมมืออาเซียนต่อมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "ความร่วมมืออาเซียนต่อมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน"
โดย นางสาวศฐิฒฎา ธารารัตนสุวรรณ  วิทยากรชำนาญการ สำนักวิชาการ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์  https://online.fliphtml5.com/rkuhq/wyzs/
สามารถอ่านเพิ่มเติมทาง  https://drive.google.com/file/d/116YyzvVtlI1Jtk7paDTdOrwmuctDZhuQ/view?usp=sharin


 

ดาวน์โหลดเอกสาร