• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

บทความทางวิชาการ เรื่อง "ฝุ่นละอองในอากาศ วาระแห่งชาติปัญหาของทุกคน"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "ฝุ่นละอองในอากาศ วาระแห่งชาติปัญหาของทุกคน"
โดย นายการุณย์ พิมพ์สังกุล นิติกรชำนาญการ สำนักกรรมาธิการ1
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/lpwj/


 

ดาวน์โหลดเอกสาร