• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

สำนักการประชุมและการดำเนินการเพื่อคุ้มครองเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทความทางวิชาการ
เรื่อง "สำนักการประชุมและการดำเนินการเพื่อคุ้มครองเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน ของสมาชิกวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย"

โดย นางปัญจพร  สุทธิยงค์ นิติกรชำนาญการ สำนักการประชุม 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/krkp/

ดาวน์โหลดเอกสาร