• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

"บทบาทจีนกับการแก้ปัญหาขยะ ทะเล" โดย นายเรวัต วรรณนุรักษ์

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง "บทบาทจีนกับการแก้ปัญหาขยะ
ทะเล"
โดย นายเรวัต วรรณนุรักษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพิธีการทูต สำนักการต่างประเทศ
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book 

ดาวน์โหลดเอกสาร