• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

 

เปลี่ยนอำนาจหน้าที่ เป็นหน้าที่และอำนาจ : ความเป็นมา ความคาดหวัง และวาทกรรมการเมือง


 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร