• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
ตำแหน่ง
ประธานวุฒิสภา
 
ตำแหน่ง
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
 
ตำแหน่ง
รองประธานวุฒิสภา คนที่สองค้นหาชื่อ - ลำดับ: การแสดงผล แสดงแถว :

 
นายนิคม ไวยรัชพานิช
เลขที่ 46