• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมวังบุคคลสำคัญของโลก (The Varadis Palace Museum & Library) ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา ณ พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งเยี่ยมวังบุคคลสำคัญของโลก (The Varadis Palace Museum & Library) โดยรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การดำเนินงานของมูลนิธิพิพิธภัณฑ์วังวรดิศ โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานพิพิธภัณฑ์วังวรดิศและหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพระตำหนักใหญ่วังวรดิศ “วังบุคคลสำคัญของโลก”