• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา" ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา

ันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย (สว.)

สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ร่วมกับสำนักบริหารงานกลาง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา" ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา ในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 31 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยตามหลักสากล โดยมีการฝึกปฏิบัติในการควบคุมฝูงชน การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง สถานการณ์การแสดงออกทางการเมืองในบริเวณอาคารรัฐสภา และในพื้นที่สาธารณะใกล้เคียงอาคารรัฐสภา วิทยากรโดย พันตำรวจเอก สถิตย์ วิชัยกุล ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการ​ ตรวจคนเข้าเมือง 3 และคณะ และการบรรยายและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับยุทธวิธีในการรักษาความปลอดภัยและการอารักขาบุคคลสำคัญในกรณีอพยพทางน้ำ วิทยากรโดย พันตำรวจเอก ปรเมษฐ์ โพยนอก ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจน้ำ และคณะ