• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A4 จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
2 ประกาศประกวดราคาสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 60 เดือน E-Bidding - 9
3 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
4 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
5 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
6 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงาน ขับรถยนต์ ๑๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 5
7 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 13
8 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 15
9 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563) E-Bidding - 13
10 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 16
11 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร สารวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563 E-Bidding - 39
12 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
13 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) E-Bidding - 6
14 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 24
15 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
16 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
17 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
18 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 50
19 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
20 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 ยี่ห้อ Double A จำนวน 10,000 รีม E-Bidding บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ ดิจิตอล ซินเนอร์จี จำกัด 4
จัดจ้างทำเพลทรายงานการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดแผนปฏิบัติราชการด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กระทรวงแรงงาน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทปกทำเนียบช้าราชการ ฯ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดื่ม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ร้านสหกรณ์กลาโหม จำกัด 1
จัดซื้อแบตเตอรี่กล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ FUJIFILM รุ่น X-A5 จำนวน 1 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซีมอลล์ จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด 1
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อกล่องสำหรับใช้เก็บของสำคัญ หนังสือ และเอกสารจดหมายเหตุ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท พี แอนด์ จี สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น ProOne 600 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0001 (2270/59) จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เอส ที อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 1
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองเครื่องมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ Fujixerox Docuprint รุ่น CM305DF จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าต่วน จำนวน 8 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอส ศรีสุวรรณขายผ้า 0
สำหรับการซื้อพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 หนา 125 ไมครอน จำนวน 2 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
สำหรับการซื้อฉากกั้นอะคริลิค (ชนิดใส) ขนาดกว้าง 140 x สูง 100 x ลึก 60 เซนติเมตร ความหนา 4 มิลลิเมตร จำนวน 14 ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าโฟร์ โฆษณา 1
สำหรับการซื้อฉากกั้นอะคริลิคชนิดใส ขนาด 160 x 60 เซนติเมตร จำนวน 22 ชุด เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก้าโฟร์ โฆษณา 1
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อกระดาษปอนด์ 80 แกรม 35x24 นิ้ว จำนวน 125 รีม เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๔๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1
จ้ดจ้างเคลือบด้านและยูวีเฉพาะจุดปกจุลนิติ ปีีที่ 16 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 62 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2563 E-Bidding บริษัท พี ซี ไอ (1992) จำกัด 2
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ HP รุ่น ElitePad 1000G2 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0006 (749/59) จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อะเคเชีย ไอ.ที. เซอร์วิสเซส (ประเทศไทยป จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   1
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   2
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   4
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   3
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   10