• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
2 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
3 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
4 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
5 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 41
6 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
7 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
8 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
9 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” E-Bidding - 11
10 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 8
11 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 6
12 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 12
13 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 11
14 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
15 ประกาศประกวดราคาจ้างขนย้ายและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบครุภัณฑ์การพิมพ์ของสำนักการพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 15
16 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A๔ จำนวน ๒๓,๔๐๐ รีม E-Bidding - 10
17 ประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
18 ประกาศประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
19 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง E-Bidding - 21
20 ประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร "สาร สนช." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 E-Bidding - 15
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดจ้างปั๊มเส้นพับปกรายงานฯ เรื่องกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะเจาะจง มงคลการพิมพ์ 0
จัดจ้างเคลือบยูวีปกรายงานฯ เรื่องกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
จัดซื้อป้ายชื่อตั้งโต๊ะพลาสติกสีดำ PP ขนาดกว้าง 9.6 x ยาว 29.9 x หนา 7.6 เซนติเมตร จำนวน 2 โหล เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
การจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด 0
จัดจ้างเคลือบยูวีปกพรบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (ก.ป. 247/2562) เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แดพ ยู.วี. 0
จัดจ้างทำเพลทกระดาษสำหรับจัดพิมพ์เอกสารลับฯใช้ในห้องประชุมเท่านั้น เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
สำหรับการซื้อตรายางวันที่มีหมึกในตัว จำนวน 8 อัน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
สำหรับการจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
ซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ AC TONER จำนวน 50 กล่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทซองวุฒิสภา จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทรายงานฯ เรื่องกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทแม่พิมพ์ปกพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายฯ (ก.ป.247/2562) เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๑50 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมการจัดเสวนาโต๊ะกลมเรื่อง “จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย 0
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างพิมพ์ปกพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ก.ป.) จำนวน ๒ เรื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเค อินดัสทรี จำกัด 0
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 2,000 รีม เพื่อเป็นวัสดุคงคลัง เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ปกพระราชบัญญัติที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ก.ป.) จำนวน 4 เรื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562) เฉพาะเจาะจง 1
จัดจ้างพิมพ์ปกพระราชบัญญัติ 2 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้น จำกัด 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   0
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   0