• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 7
2 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 21
3 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ชนิด ๘๐ แกรม ขนาด A4 จำนวน ๑๐,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 25
4 ประกาศประกวดราคาสำหรับการเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน ระยะเวลา 60 เดือน E-Bidding - 23
5 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
6 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 40 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 45
7 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 22
8 ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงาน ขับรถยนต์ ๑๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 12
9 ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 14
10 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 19
11 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563) E-Bidding - 18
12 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 20
13 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร สารวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563 E-Bidding - 48
14 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
15 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) E-Bidding - 9
16 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 28
17 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 20
18 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 33
19 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 23
20 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 54
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จัดจ้างปั๊มเส้นพับเอกสารฯ จำนวน 2 รายการ เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรเบียบเคทอง 0
ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 250 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ : วุฒิสภาต้องทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาบอล เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน 0
ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสาร จำนวน 300 ใบ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์ โควิด - 19 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เฉพาะเจาะจง ร้านพี - วัน 0
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องฉายภาพ LCD ProJector ยี่ห้อ NEC หมายเลขครุภัณฑ์ 5965-005-0001 รหัส 45/57 รหัส 56/59 และรหัส 71/59 รวมจำนวน 3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีวิวซิสเต็มส์ จำกัด 0
ซื้อกระดาษปริ้นอิงค์เจท ขนาด 120 แกรม จำนวน 2 ม้วน เฉพาะเจาะจง บริษัท อาทรพาณิชย์ จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่สิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SP4510DN จำนวน 12 ชิ้น เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Fujitsu รุ่น fi-6130 หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0003 91/53 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 0
จ้างทำป้ายอิงค์เจ็ท สำหรับใช้ในการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยน สไมล์ จำกัด 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ (ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ บุญศรี 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง ร้าน สัมฤทธิชัยการช่าง 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท หงีกิมเฮง จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส์ จำกัด 0
เช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ประจำรถ จำนวน 1 คัน เพื่อเดินทางไปสัมมนา เรื่อง ก้าวข้ามโควิด - 19 : ธุรกิจการท่องเที่ยว และการลงทุนในโลกยุคใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป จำกัด 0
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 0
การซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสุวรรณ เวิร์คเมท 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ณ จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2563 เฉพาะเจาะจง นายอาทิตย์ แสนสุข 0
เช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) ณ จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม เฉพาะเจาะจง นายธีระพล โควังชัย 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 6 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   3
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารชนิด 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 10,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกประกาศการประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi E-Bidding   3
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ยกเลิกการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – วันที่ 30 มิถุนายน 2568) โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก   2
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   5
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   2
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   11
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   10
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   7
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   3
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   14