• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
แบนเนอร์จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ:

วิธี :

 
 
ลำดับ รายการ วิธี ยื่นซอง เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 11
2 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563) E-Bidding - 4
3 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 E-Bidding - 11
4 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสาร สารวุฒิสภา ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563 E-Bidding - 20
5 ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 9
6 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) E-Bidding - 4
7 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
8 ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 16
9 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
10 ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 18
11 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 44
12 การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 19
13 ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 10
14 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 11
15 จ้างจัดพิมพ์หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒” E-Bidding - 20
16 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 11
17 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายของพนักงานขับรถ คนสวน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิมพ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาและพนักงานบริการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ E-Bidding - 7
18 ซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง - 17
19 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Data Archiving) E-Bidding - 11
20 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน 284 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding - 27
 
 
รายการ วิธี ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Canon รุ่น IPF8410SE หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-003-0008 รหัส 95/58 จำนวน 1 เครื่อง เฉพาะเจาะจง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0
การเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น SPC830DN จำนวน 4 เครื่อง และรุ่น SPC840DN จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 0
จ้างทำตรายาง จำนวน 4 อัน เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีพร 0
การจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยวิธีคัดเลือก คัดเลือก บริษัท ทรีโอ แอคเซส จำกัด 0
การประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท เอ็นเอสที อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0
การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำตำแหน่งเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 เฉพาะเจาะจง นายวิชาญ ศิลา 0
การจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทางหนังสือพิมพ์มติชน เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 0
การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด 0
จัดจ้างทำเพลทจุลนิติ ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2562 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 4 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท สุรศิริ จำกัด 0
จ้างพิมพ์ปกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 (ก.ป. 250/2563) เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ พริ้นท์ จำกัด 0
ราคากฤตภาคข่าวแบบออนไลน์ iQNews Clip ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563) เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด 0
ดำเนินการจัดเช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ยี่ห้อ ริโซ่ รุ่น EZ371 จำนวน 2 เครื่อง และรุ่น EZ201 จำนวน 10 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 0
การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) เฉพาะเจาะจง สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0
จ้างพิมพ์วารสาร “สารวุฒิสภา” ในรูปแบบหนังสือ และ e-book ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับเดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด 0
การเสนอราคาจ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) E-Bidding บริษัท แอดวานซ์ โมบาย มีเดีย เซอร์วิส จำกัด 0
ดำเนินการซื้อวัสดุการพิมพ์ จำนวน 3 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด 0
สำหรับการจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อ Airflow รุ่น FM600 ณ อาคารสุขประพฤติ จำนวน 8 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง (3 เดือนต่อ 1 ครั้ง) ระหว่างเดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์เทค จำกัด 1
สำหรับการจ้างออกแบบและผลิตป้ายลำดับการเสวนา จำนวน 200 ชุด เพื่อใช้ในการจัดโครงการเสวนาเพื่อแถลงผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมั่นคง ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทห เฉพาะเจาะจง บริษัท สตูดิโอแทนเด็ม จำกัด 0
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เครื่องพิมพ์ขาวดำ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet 3015 จำนวน 1 รายการ เฉพาะเจาะจง บริษัท ออล - ไอที. จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
การประกวดราคาการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   0
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๗๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เฉพาะเจาะจง   1
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 73 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างเหมายานพาหนะและขนส่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   1
ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
จ้างเหมายานพาหนะและขนส่งพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คัน ระะยะเวลา 55 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 - 30 กันยายน 2566 E-Bidding   3
ยกเลิกประกาศการประกวดราคาจ้างเคลื่อนย้าย/ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคารสุขประพฤติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   7
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส iPad จำนวน ๒๘๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   8
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   2
การประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาลิขสิทธิ์การใช้งาน (License) สำหรับอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) E-Bidding   9
 
 
รายการ วิธี เอกสารแนบ จำนวนดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเช่าสายนำสัญญาณความเร็วสูง (Leased Line) ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63 เฉพาะเจาะจง   1
ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารจากเอกชนพร้อมค่าถ่ายเอกสารและกระดาษ ระยะเวลา 6 เดือน 1 เม.ย. -30 ก.ย. 63 E-Bidding   1
จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ E-Bidding   4