• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

ม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา​ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม"

วันที่​ 31 กรกฎาคม 2563​ เวลา​ 09.00 นาฬิกา​ ณ​ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร​ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  สมาชิกวุฒิสภา​ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น​ หลักสูตร ​"กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" หัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย" โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ