• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ำคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดูงานการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti- Fake News Center)

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาดูงานการดำเนินงานและเยี่ยมชมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti- Fake News Center) เพื่อรับทราบข้อมูลและแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานในการต่อต้านข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายพิพัฒน์  ขันทอง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ