• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

ข่าวสารวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 

โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้นำของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยและภาคีเครืองข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

       โครงการสนับสนุนกิจกรรมผู้นำของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยและภาคีเครืองข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2
โดยมี 2 รูปแบบ ดังนี้
1. การประกวดการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
2. การประกวดนวัตกรเพื่อการสอนประชาธิปไตย
ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร