• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

ภาค จ แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา

2