สรุปผลการ ตสร.ราย 1 ปี


รายงานปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564

  

รายงานยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2565

  

รายงานปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564

  

รายงานยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564

  

สรุปผลการ ตสร 1 ปี ประจำปี 2563

  

สรุปผลการ ตสร 1 ปี ประจำปี 2563

  

สรุปผลการ ตสร 1 ปี ประจำปี 2562

  

สรุปผลการ ตสร 1 ปี ประจำปี 2562

  


สรุปผลการ ตสร.ราย 3 เดือน


รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (กรกฎาคม - กันยายน 2565)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (เมษายน - มิถุนายน 2565)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (มกราคม - มีนาคม 2565)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (เมษายน - มิถุนายน 2564)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (มกราคม - มีนาคม 2564)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (เมษายน - มิถุนายน 2563)

  

รายงานไตรมาสตามมาตรา 270 (มกราคม - มีนาคม 2563)

  


เอกสารเผยแพร่


เอกสารประกอบการชี้แจงต่อหน่วยงานของรัฐ

  

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. 2562-2566

  

รายงานสรุปผลการเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการ ตสร.

  

ผลสัมฤทธิ์ การ ตสร. 2561 - ปัจจุบัน

  

คู่มือการ ตสร.

  

คู่มือการเดินทางลงพื้นที่

  

คู่มือการ ตสร. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

  

คู่มือการ ตสร. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1