1.จังหวัดบุรีรัมย์
 

2.จังหวัดสุรินทร์
 

3.จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

5.จังหวัดชัยนาท
 

6.จังหวัดอุทัยธานี
 

7.จังหวัดเชียงราย
 

8.จังหวัดพะเยา
 

9.จังหวัดอุดรธานี
 

10.จังหวัดหนองคาย
 

11.จังหวัดจันทบุรี
 

12.จังหวัดสระแก้ว
 

13.จังหวัดนครสวรรค์
 

14.จังหวัดสิงห์บุรี
 

15.จังหวัดพิษณุโลก
 

16.จังหวัดเชียงใหม่
 

17.จังหวัดสุพรรณบุรี
 

18.จังหวัดสมุทรสาคร
 

19.จังหวัดภูเก็ต
 

20.จังหวัดนครพนม
 

21.จังหวัดสกลนคร
 

22.จังหวัดนครราชสีมา
 

23.จังหวัดอุบลราชธานี
 

24.จังหวัดฉะเชิงเทรา