• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

ภาพ - ข่าวคณะกรรมาธิการ

 

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่​ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี ณ ตลาดระแหง 100 ปี อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ตลาดระแหง 100 ปี เป็นตลาดเรือนไม้เก่า ลักษณะบ้านเรือนของตลาดทั้งสองฝั่งคลองปลูกสร้างด้วยไม้ เป็นห้องแถวติดต่อเรียงรายกันเปิดเป็นร้านค้าขายทั้งสองฝั่ง โดยมีสะพานไม้เชื่อมต่อระหว่างกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต ทั้งนี้ทางอำเภอลาดหลุมแก้วร่วมกับเทศบาลตำบลระแหงและชาวตลาดระแหง อนุรักษ์ตลาดเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานีที่สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความชื่นชมในแนวคิดการพัฒนาตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าให้แก่ท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงที่ยั่งยืน