• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 
 
นายสุพรรณพงศ์ วงษ์ศรีเพ็ง
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
7 ตุลาคม 2563 - 15 กันยายน 2564
 
นายชัยชนะ มิตรพันธ์
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
11 ตุลาคม 2563 - 11 พฤศจิกายน 2563
 
ครั้งที่ วันที่
19/2564 7 ธันวาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2564 30 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระ  
17/2564 23 พฤศจิกายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2564 16 พฤศจิกายน 2564
งดประชุม
16/2564 9 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระ  
15/2564 2 พฤศจิกายน 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
14/2564 26 ตุลาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
13/2564 19 ตุลาคม 2564
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
12/2564 12 ตุลาคม 2564
ระเบียบวาระ  
12/2564 5 ตุลาคม 2564