• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ไม่พบข้อมูล
 
ครั้งที่ วันที่
3/2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2567 30 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
2/2567 16 มกราคม 2567
งดประชุม
1/2567 3 มกราคม 2567
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
21/2566 19 ธันวาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
21/2566 28 พฤศจิกายน 2566
งดประชุม
20/2566 14 พฤศจิกายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
19/2566 31 ตุลาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
18/2566 10 ตุลาคม 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ  
17/2566 26 กันยายน 2566
หนังสือนัดประชุม  ระเบียบวาระ