• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ค้นหาชื่อ - ลำดับ: การแสดงผล แสดงแถว : Print PDF