• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

เบอร์โทรศัพท์ 02-8319428