• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 

เอกสาร ก.ป.

สรุปสาระสำคัญ ประวัติ ความเป็นมา กระบวนการ และขั้นตอนในการตราพระราชบัญญัติของรัฐสภา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
 
  

ค้นหาเอกสาร ก.ป.