• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

 มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection

1