• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 

ภาค ง แนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาของรัฐสภา

1