• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
 
 
 
Profile image example

พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ