• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
Profile image example

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 
ไม่พบข้อมูล
หห

บทความ/รายงาน