• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 
 
 
Profile image example

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล