• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

 

โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง โดย โศภนิศ นามศิริ


 

 

ไฟล์เสียงมีจำนวนทั้งหมด 46 ไฟล์ดามลำดับ

 

ชุดที่ 1 ปกหน้า จำนวน 11 ไฟล์

01 โลกที่เราทิ้งไว้ข้างหลัง
 
02 ปกหน้า
 
03 ปกใน
 
04 กำลังใจจากประธานรัฐสภา
 
05 คำนำ
 
06 สารบัญ
 
07 คำสั่งรัฐสภา ที่ ๒ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒
 
08 คำสั่งสภานิติบัญญัติ ที่ ๓ ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒
 
09 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
10 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
 
11 ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
  

ชุดที่ 2 ประเภทเรื่องสั้น จำนวนทั้งหมด 17 ไฟล์ดามลำดับ

ไฟล์ที่ 12 ประเภทเรื่องสั้น ไฟล์ที่ 13 รางวัลชนะเลิศ ไฟล์ที่ 14 เรื่อง โลกเราที่ทิ้งไว้ข้างหลัง ตอนที่ ๑ - ตอนที่ ๑๐
ไฟล์ที่ 15 รางวัลรองชนะเลิศ ไฟล์ที่ 16 เรื่อง ซอยตัน ไฟล์ที่ 17 เรื่อง ปลากัดลายธงชาติ
ไฟล์ที่ 18 รางวัลชมเชย ไฟล์ที่ 19 เรื่อง คำสั่งจากดวงวิญญาณ ไฟล์ที่ 20 เรื่อง คำอธิบายรายวิชา
ไฟล์ที่ 21 เรื่อง เช้าวันอาทิตย์ที่แสนเศร้า ไฟล์ที่ 22 เรื่อง บนรอยต่อของเปลือกโลก ไฟล์ที่ 23 เรื่อง แผนลดน้ำหนักครูดาวเรือง
ไฟล์ที่ 24 เรื่อง แมวดำตัวนั้น ไฟล์ที่ 25 เรื่อง เสรีสิบสี่เส้นบรรทัด ไฟล์ที่ 26 เรื่อง อำนาจ
ไฟล์ที่ 27 เรื่อง โอรังอัสลีกับผีร้ายแห่งเทือกเขาบรรทัด ไฟล์ที่ 28 เรื่อง The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์
  

ชุดที่ 3 ประเภทบทกวี จำนวนทั้งหมด 18 ไฟล์ดามลำดับ

ไฟล์ที่ 29 ประเภทบทกวี ไฟล์ที่ 30 รางวัลชนะเลิศ ไฟล์ที่ 31 นัยมือ
 
ไฟล์ที่ 32 รางวัลรองชนะเลิศ ไฟล์ที่ 33 คนถางทาง ไฟล์ที่ 34 ทหารต่อกลอนกับนักการเมืองให้ชาวบ้านฟัง
ไฟล์ที่ 35 รางวัลชมเชย ไฟล์ที่ 36 การเดินข้ามทางม้าลายของหญิงชรา ไฟล์ที่ 37 ฉันเป็นต้นไม้
ไฟล์ที่ 38 ด้วยแรงแห่งเรา ไฟล์ที่ 39 แด่เธอ ไฟล์ที่ 40 ปลูกประชาธิปไตยในใจคน
ไฟล์ที่ 41 ภาพวาดแผนที่ประเทศไทยของเด็กหญิงรอญาอีย์ ไฟล์ที่ 42 แลตะลุง ไฟล์ที่ 43 วารีธิปไตยในห้วงสำนึก
ไฟล์ที่ 44 เสียง
 
ไฟล์ที่ 45 อาณาจักรทราย ไฟล์ที่ 46 ปกหลัง