• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

enlightened  ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  enlightened