• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
smileyยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา smiley