• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 

E-Book สำนักภาษาต่างประเทศ


นโยบายผู้บริหาร

  

บริบท นโยบาย มาตรการ เป้าหมาย

  

คณะทำงาน Green Office สำนักภาษาต่างประเทศ

  

แผนปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  

ทะเบียนกฎหมายเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว