• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ หมวด 2
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม
Green office คืออะไร
ทำไมต้อง Green office
info หมวด 1
info หมวด 2
info หมวด 3
info หมวด 4
info หมวด 5
info หมวด 6

VIDEO/กิจกรรม


สาระหน้ารู้การประหยัดพลังงาน
5 ส.
green office คืออะไร
เพลง
ยูทูป