• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 

ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 
 
 
 
 
 
 
 

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

VDO/สื่อประชาสัมพันธ์