• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

Green Office

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
คณะทำงานขับเคลื่อนเป็นสำนักสีเขียว (Green Office)

   

ยินดีต้อนรับ... สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา