• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Profile image example

พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
ไม่พบข้อมูล
รายชื่อและตำแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ
 
 
 
 
 

 
 กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากมีการอัปเดตข้อมูลรายวัน

ระเบียบวาระการประชุม
 
ครั้งที่ 6 ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565  อัพเดท 27/06/2565
ครั้งที่ 5 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
ครั้งที่ 2 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565