• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
 
Profile image example

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
กรุณาตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง เนื่องจากมีการอัปเดตข้อมูลรายวัน
ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๔ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๔ (๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ (๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๔ (๙ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๔ (๖ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๔ (๕ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๔ (๔ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๔ (๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๔ (๒ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๔ (๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๔ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๔ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ (๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔ (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ (๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ (๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ (๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔) 
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔) (งดประชุม)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔)