• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
คณะกรรมการประเมินผลงานสข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ และวิทยากรระดับชำนาญการ
 
 
 
Profile image example

นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการประเมินผลงานสข้าราชการรัฐสภาสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรระดับชำนาญการ และวิทยากรระดับชำนาญการ

 
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล